Chitrakoot Ashram


  Chitrakoot Ashram

Shri Tulsi Peeth Seva Nyas
Aamodavana, Post Naya Gaon,
Chitrakoot, Satna – 485331
(Madhya Pradesh, India)

  Phone

Acharya Ramchandradas:
+91-7670-265478

  Email

namoraghvaya[at]gmail.com

Handicapped University


  Handicapped University

Jagadguru Rambhadracharya
Handicapped University,
Karwi
Chitrakoot – 210204
(Uttar Pradesh, India)

  Phone

Acharya Ramchandradas:
+91-5198-224481,
+91-5198-224263,
+91-5198-224413

  Email

jrhuniversity[at]yahoo.com

Haridwar Ashram


  Haridwar Ashram

Vasishthayanam, Jagadguru
Ramanandacharya Road,
Rani Street No. 1,
Bhupatvala, Haridwar – 249410 (Uttaranchal, India)

  Phone

Acharya Ramchandradas:
+91-1334-260323

Rajkot Ashram


  Rajkot Ashram

Shri Gita Gyan Mandir,
Bhaktinagar Circle,
Rajkot – 360002
(Gujarat, India)

  Phone

Acharya Ramchandradas:
+91-281-2364465

  Email

jrhuniversity[at]yahoo.com

Ghaziabad Office


  Ghaziabad Office

Shri Tulsi Mandal III-A 67,
Nehru Nagar,
Ghaziabad – 201001
(Uttar Pradesh, India)

  Phone

Acharya Ramchandradas:
+91-120-4713352,
+91-120-4721380

Magazine Subscription


  Magazine Subscription

Dr. Surendra Sharma 'Susheel',
D-255, Govindpuram,
Ghaziabad – 201013
(Uttar Pradesh, India)

  Phone

Acharya Ramchandradas:
+91-120-2963031,
+91-9868932755

  Email

stspatrika[at]gmail.com