Bhajan Sarayu (Ram Bhajans)

Raje Bhi Dekhe

Teri Ban Jayegi

Artha Cahiye Na Dharma Kama Cahiye

Badhai Gita

He Citrakuta Ke Prana Tumhari

Mangalacarana

Aya Ho Jaga Nava Ke Khevaiya

Anjani Ke Bare Ho